O HUSITECH

Představení nás zavede do časů husitských válek. Do časů, kdy ve jménu kalicha křižují početné houfy husitských vojsk celou českou zemi. Ten, kdo by jim zkřížil cestu, se zlou by se potázal. Tak i dnes v našem představení husitská vojska přivandrují k městu a pokusí se všemi možnými způsoby město dobýt.
Diváci budou svědky náročného obléhání, útoků na hradby i boje muže proti muži.
Představení je s živým hudebním doprovodem a s nadsázkou představí útočníky, obránce, (brankáře i záložníky z města).

Délka: 35 minut
Počet účinkujících: 10

© 2018 Technická potvora Myška

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode